English
Fundacja Otwórz Serce w okresie od 01.06.2012 do 16.09.2013 wg. pozwolenia nr.: SA-ZZP.5311.29.2012 uzyskała przychód ze zbiórek publicznych oraz skarbon stacjonarnych w wysokości 1626,25 zł. Na bezpośrednią pomoc dla Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej przeznaczono kwotę 1511,40, za którą zostały zakupione art. spożywcze, chemiczne oraz zabawki. Roczny koszt przeprowadzenia zbiórek wyniósł 130zł

chrome

O fundacji

Dowiedz się więcej o naszej działalności w wywiadzie dla itvl.pl

Choroba dziecka to dla wielu polskich rodzin dramat nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale i materialnym. Drogie leczenie, środki farmaceutyczne czy skomplikowana rehabilitacja wiążą się z kosztami, które często przekraczają finansowe możliwości rodziców i opiekunów. Państwowa służba zdrowia nie jest w stanie otoczyć właściwą i kompletną opieką wszystkich potrzebujących.

Fundacja Otwórz Serce ratuje zdrowie i życie dzieci, które bez jej pomocy nie mają szans na wyzdrowienie i powrót do normalnego życia.

fundacja realizuje swoje cele poprzez

1. Pomoc finansową i rzeczową dla dzieci z Domów Dziecka, z rodzin najuboższych oraz dzieci szczególnie zagrożonych utratą zdrowia i życia, jak również pomoc dla osób dorosłych przewlekle i nieuleczalnie chorych.

2. Finansowanie pomocy dydaktycznych w Domach Dziecka oraz zakup pomocy szkolnych dzieciom najuboższym.

3. Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów.

4. Organizowanie i finansowanie kolonii, półkolonii, festynów, gier sportowych, zawodów oraz wycieczek dla dzieci i młodzieży zwłaszcza z Domów Dziecka.

5. Finansowanie leczenia dzieci chorych w kraju i zagranicą.

6. Organizowanie i finansowanie zakupu wyspecjalizowanego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych do ratowania zdrowia lub życia.

7. Dofinansowywanie osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, chorych onkologicznie oraz ubogich.

8. Prowadzenie szkoleń, akcji szkoleniowych i informacyjnych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, w tym organizację zajęć dodatkowych, wyrównawczych i tworzenie szkółek językowych i przedmiotowych oraz organizację zajęć pozalekcyjnych, aktywnych form spędzania wolnego czasu i wypoczynku.

9. Tworzenie klubów osiedlowych, ogólnodostępnych ośrodków sportowych, lokalnych rozgłośni radiowych czy lokalnych wydawnictw propagujących m.in. region i kraj oraz działalność samych dzieci.

10. Promowanie twórczości dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych w kraju i za granicą poprzez organizowanie wystaw, wernisaży, przedstawień, koncertów, festiwali i konkursów w kraju i za granicą, organizowanie i udział w imprezach promujących artystów zwłaszcza dzieci i młodzież.

11. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji zadań statutowych, w szczególności wydawanie twórczości dzieci szczególnie uzdolnionych.

12. Propagowanie rozwoju edukacji artystycznej i przedmiotowej, ze szczególnym naciskiem na przedmioty sprawiające dzieciom i młodzieży najwięcej trudności, z uwzględnieniem alternatywnych i niekonwencjonalnych metod nauki oraz metod autorskich.

13. Fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych.

14. Prowadzenie wsparcia psychologicznego przez osoby do tego uprawnione.

15. Organizowanie i finansowanie imprez charytatywnych, wystaw i koncertów.

16. Prowadzenie na terenie Polski zbiórek publicznych pieniężnych i rzeczowych na ulicach i w hipermarketach do puszek kwestarskich przez wolontariuszy.

17. Przekazywanie żywności otrzymanej z Banku Żywności osobom biednym lub instytucjom wspomagającym takie osoby.

Co robimy?

Zakup paczek świątecznych
Wsparcie finansowe przy budowy ścieżki zdrowia
Projekt Teraz Razem
Dom Dziecka w Lublinie przy ulicy Sierocej
Inne Domy Dziecka
Caritas w Katowicach
Pomoc indywidualna
Fundacja Re Non Rerbis
Bank Żywności w Lublinie

Pomoc fundacji

jak możesz pomóc

1. Wpłaty przez naszą stronę

Chcesz zrobić coś dobrego i jednocześnie zaoszczędzić czas?

(opcja dostępna już wkrótce)

2. Wpłata bezpośrednio na konto

Jeśli wolisz, możesz wspomóc Fundację wpłacając pieniądze bezpośrednio na nasze konto.

Numer konta:
72 1140 2017 0000 4102 1159 7111

Fundacja Otwórz Serce
ul. Św. Jerzego 1A
50-518 Wrocław

3. Przekaż 1% podatku!

Prosimy wszystkich ludzi dobrego serca o przekazywanie nam co roku 1% podatku – to tak niewiele a tyle może pomóc. Dzięki Wam wiele osób może godniej żyć, wielu chorych zobaczy chociaż mały promyk słońca i wiele dzieci z Domów Dziecka zapomni o losie który ich doświadczył.

4. A może pomoc rzeczowa?

Jeśli chcesz pomóc Fundacji w jakikolwiek inny sposób, skontaktuj się z nami:

Anita Mastyk – prezes Zarządu

Będziemy wdzięczni za każdą, choćby najdrobniejszą wpłatę czy pomoc rzeczową.
To dzięki Wam i waszym otwartym sercom możemy odmienić los chorych dzieci!

Referencje i sprawozdania

Referencje

Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej

Zobacz podziękowanie »

Podziękowanie za 1%

Zobacz podziękowanie »

Caritas Archidiecezji w Katowicach

Zobacz referencje »

Dom Pomocy Społecznej Kiełczewice

Zobacz referencje »

Dom Dziecka w Zwierzyńcu

Zobacz referencje »
Zobacz referencje »

Sprawozdania

Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Zobacz sprawozdanie »

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Zobacz sprawozdanie »

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Zobacz sprawozdanie »

Sprawozdanie finansowe za rok 2010

Zobacz sprawozdanie »

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Zobacz sprawozdanie »

Sprawozdanie finansowe za rok 2009

Zobacz sprawozdanie »

Sprawozdanie z działalności za rok 2008

Zobacz sprawozdanie »

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2008

Zobacz sprawozdanie »

Sprawozdanie finansowe za rok 2007

Zobacz sprawozdanie »

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2007

Zobacz sprawozdanie »

Sponsorzy

Wraz z Fundacją BGŻ i gazetą Rzeczpospolita sfinansowaliśmy Dzieciom z Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej warsztaty fotograficzne w Janowcu nad Wisłą. Dzieci pod okiem profesjonalnego fotografa uczyły się kadrowania, obsługi aparatu, robienia zdjęć portretowych i wielu innych ciekawych fotografii. Miały również zorganizowany konkurs fotograficzny, wycieczkę rowerową i zwiedzanie Kazimierza Dolnego.

Dzięki sponsorom zorganizowaliśmy dla dziewięciorga dzieci z Domu Dziecka z Woli Gałęzowskiej wyjazd do Zakopanego na ferie zimowe 2011.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie i uśmiech dzieci.


Tesco Lublin

Tesco Lublin

pomoc w organizacji zbiórek

Wydawnictwo Rzeczpospolita

Presspublica Sp. z.o.o. wydawca “Rzeczpospolitej”

pomoc finansowa

Vega Quady

Vega Quady

pomoc finansowa i rzeczowa

Selekcja Krzysztof i Agnieszka Bujak

pomoc finansowa oraz rzeczowa

Capital Consulting

pomoc księgowa i finansowa

KNS-Foto

pomoc finansowa oraz rzeczowa

Zespół muzyczny Vademecum

pomoc w organizacji festynów i zabaw dla dzieci
www.zespolvademecum.pl

Stokrotka Sp.zo.o

pomoc finansowa oraz rzeczowa

Kontakt

Imię i Nazwisko *

E-mail *

Temat *

Fundacja Otwórz Serce

ul. ŚW. Jerzego 1A
50-518 Wrocław
Tel/fax: 81-450-51-72
KRS: 0000225394
REGON: 432742454
NIP: 946-244-33-40

Wiadomość *

Aby uzyskać dostęp do dodatkowej galerii,
wyślij SMS o treści AT.ODSERCA.1, na numer 72068 (koszt wysłania smsa to 2.46 zł brutto).

Usługa dostępna jest w sieciach: T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje system Dotpay. Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie, reklamacje możesz składać za pośrednictwem formularza

Właściciel serwisu: kontakt@fundacjaotworzserce.pl

»